Nyheter

RSS Nordic Development avyttrar fastighet till Aperion för 21 MSEK

RSS Nordic Development har idag ingått avtal med Apeiron, genom dess fastighetsbolag Nordiska Omsorgsfastigheter AB, som förvärvar RSS Nordic Project Gavlehov 3 AB. Tillträde till fastigheten bedöms ske den 10e augusti 2017. Köpeskillingen uppgår till ca 21 MSEK.

I det förvärvade bolaget finns fastigheten Gävle Sätra 108:27 på vilken det finns färdiga bygglov för uppförande av ca 120 lägenheter. Affären bedöms påverka RSS Nordic Developments kassaflöde positivt med ca 15 MSEK.

För mer information, vänligen kontakta:
VD, Runar Söderholm
mail: runar.soderholm@rssnordic.se
Tel: 070-090 14 35

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som RSS Nordic Development AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 juli 2017 kl. 15.10 CET.

Om RSS Nordic Development
RSS Nordic Development utvecklar stadsdelar och bygger energieffektiva bostadsrätter och hyresrätter i trä och stål med hög kvalitet. Bolaget grundades 2014 och har ett långsiktigt perspektiv i såväl ägande som förvaltande av de bostadshus som byggs och utvecklas. I slutet av 2017 beräknar Bolaget ha fler än 2500 bostäder under utveckling/produktion i flera svenska kommuner.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.