Nyheter

Rosewood förlänger obligation för Gävle Sätra

Rosewood Development har i enlighet med obligationsvillkoren förlängt obligation RSSNOR01 och ISIN-kod SE0009664311 med 6 månader.

Nytt förfallodatum blir 2019-02-28.

2018-08-27 1200 CEST

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rosewood Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2018-08-27 kl. 1200 CEST

För mer information, vänligen kontakta:

Runar Söderholm
VD
runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se
0700901435

Filer för nedladdning

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.