Nyheter

Rosewood Fastigheter meddelar försenad bokslutskommuniké

Rosewood Fastigheter AB (publ) styrelse har beslutat att ytterligare flytta publiceringsdatumet för bokslutskommunikén och Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 från 15 maj respektive 31 Maj 2018 till 20 juni.

Bakgrunden för detta är att det finns centrala poster i redovisningen som fortfarande ej är avklarade på grund av en pågående tvist med en fastighetsentreprenör. Rosewood har genomfört en mindre fastighetsförsäljning och en refinansieringsrunda pågår. Ytterligare försäljningar av fastigheter som också påverkar bolagets finansiella position är i slutfasen. Bolaget kommer meddela via ett pressmeddelande så snart några av dessa processer är avklarade samt om möjlighet finns att publicera bokslutskommunikén innan den 20 juni 2018. Styrelsens ambition är att få detta slutfört så snart som möjligt.

Uppdaterad kalender finns på bolagets webbplats.

2018-05-15

För  mer  information,  vänligen  kontakta:    

Runar Söderholm
VD
runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se
0700901435

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.