Nyheter

Rosewood Development AB (publ) återinlöser och avnoterar obligation från Nasdaq First North

Rosewood Development AB (publ) (org-nr: 556982-6216) har ansökt och beviljats avnotering av obligationerna med ISIN-kod: SE0009664311 som är noterade på Nasdaq First North.

Eftersom bolaget nu har genomförd en ny obligationsemission om högst 45 MSEK kommer det noterade obligationslånet, i enlighet med villkoren, att förtidslösas den 4 januari 2019.

Sista dag för handel blir den 02 januari 2019.

Wildeco Ekonomisk Information AB har agerat Certified Advisor för Rosewood Development.

Press release 1200 CET

For more information, please contact:

Runar Söderholm
CEO
runar.soderholm@rosewoodfastigheter.se
0700901435

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Rosewood Fastigheter AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 1200 CET 

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.