Styrelse och revisor

Hans-Åke Richt Styrelseordförande

Född 1963.
Styrelseordförande sedan 2017.

Hans-Åke har lång erfarenhet av den svenska och internationella byggsektorn samt av affärsutveckling, företagsledning och projektledning. Hans-Åke har bland annat byggt upp Midrocs entreprenadverksamhet i Sverige.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Hans-Åke VD och styrelseledamot i HARI international AB, styrelseledamot i IGÖ Fastigheter och Mark AB, Eco Sanitise Scandinavia AB samt Byggservice och projektledning i Scandinavien AB.

Tidigare uppdrag:
Affärsområdeschef Midroc Project Management AB 2011-2014

Runar Söderholm Styrelseledamot

Född 1957.
Styrelseledamot sedan 2017.

Runar har varit verksam inom fastighetsbranschen, i ledande befattningar, sedan 1998. Runar har framgångsrikt arbetat med såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Runar har tidigare varit verkställande direktör för ett kreditmarknadsbolag och har vidare gedigen erfarenhet från fastighetsrelaterade investeringar, primärt genom obligationer och mezzaninlån.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Runar styrelseordförande i Gilbert Trading i Jönköping Aktiebolag, Gilbert Trading Engros Aktiebolag, Next Trend Sverige AB, styrelseledamot i Scanergy South AB, NTI Management AB, Sävar Vind AB, Lean & Green Systems AB och Nordisk Förmögenhetsförvaltning AB.

Tidigare uppdrag:
VD Concent Holding AB 2015-2016. VD Solidum AB 2012-2014. VD RCC Göteborg AB 2012-2014.

Pantea Lagerlöf Styrelseledamot

Född 1978.
Styrelseledamot sedan 2017.

Pantea har 15 års erfarenhet av bland annat marknadsföring, försäljning och inköp. Pantea har tidigare haft positioner som ledande befattningshavare för flertalet verksamheter med inriktning primärt mot konsumentprodukter.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Pantea styrelseledamot i NTI Management AB och Nordisk Förmögenhetsförvaltning AB.

Tidigare uppdrag:
Majestic store Mall of Scandinavia 2015-2016, Sunstore Mall of Scandinavia 2015-2016.

Anders Aspegren Styrelsesuppleant

Född 1960.
Styrelsesuppleant sedan 2017.

Anders är advokat och delägare i Advokatfirman Fylgia. Anders har jobbat på Fylgia sedan 1988 och specialiserar sig på aktiemarknadsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, företagsrekonstruktioner, IT-rätt, konkurser och obeståndsrätt.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Anders styrelseordförande i Günther & Wikberg Kapitalförvaltning AB, styrelseledamot i Günther & Wikberg Holding AB, och Anders Aspegren Advokatbyrå AB, styrelsesuppleant i Dell Pettersson Design & Inredning Aktiebolag och Advokat Bo Söder Aktiebolag samt prokurist i Advokatfirman Fylgia Kommanditbolag.

Revisor

Niclas Lund Revisor

Niclas Lund från Grant Thornton valdes in som ordinarie revisor i Rosewood Development den 6 november 2015. Niclas är auktoriserad revisor sedan den 1 juni 2013 och medlem i yrkessammanslutningen FAR sedan Den 1 mars 2013.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.