Ledning

Runar Söderholm VD

Född 1957.
Verkställande direktör sedan den 20 januari 2017.

Runar har varit verksam inom fastighetsbranschen, i ledande befattningar, sedan 1998. Runar har framgångsrikt arbetat med såväl kommersiella fastigheter som bostäder. Runar har tidigare varit verkställande direktör för ett kreditmarknadsbolag och har vidare gedigen erfarenhet från fastighetsrelaterade investeringar, primärt genom obligationer och mezzaninlån.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Runar styrelseordförande i Gilbert Trading i Jönköping Aktiebolag, Gilbert Trading Engros Aktiebolag, Next Trend Sverige AB, styrelseledamot i Scanergy South AB, NTI Management AB, Sävar Vind AB, Lean & Green Systems AB och Nordisk Förmögenhetsförvaltning AB.

Tidigare uppdrag:
VD Concent Holding AB 2015-2016. VD Solidum AB 2012-2014. VD RCC Göteborg AB 2012-2014.

Pantea Lagerlöf Marknadschef

Född 1978.
Marknadschef sedan 2017.

Pantea har 15 års erfarenhet av bland annat marknadsföring, försäljning och inköp. Pantea har tidigare haft positioner som ledande befattningshavare för flertalet verksamheter med inriktning primärt mot konsumentprodukter.

Utöver uppdrag i Rosewood Development koncernen är Pantea styrelseledamot i NTI Management AB och Nordisk Förmögenhetsförvaltning AB.

Tidigare uppdrag:
Majestic store Mall of Scandinavia 2015-2016, Sunstore Mall of Scandinavia 2015-2016.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.