Bolagsstyrning

Rosewood Developments styrelse består av fyra personer, inklusive ordförande och suppleant, och har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelsen väljs årligen vid årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.